top of page

Mindful Practice

df

Mindful Practice er for leger og annet helsepersonell som vil lære viktigheten av egenomsorg i en hektisk hverdag. Mindful Practice er utvikle av dr. Ronald Epstein og dr. Mick Krasner, begge med lang erfaring innen Mindfulness og undervisning. Programmet består av tre hovedelementer: Mindfulnesstrening,  anarkjennede kommunikasjon og det som kalles narrativ medisin. 

Mindful Practice®-programmet bidrar til å utvikle kvaliteter hos helsepersonell/ fagpersoner innen alle spesialiteter og på tvers av erfaringsnivå. Disse egenskapene inkluderer evnen til å være nærværende, oppmerksom og nysgjerrig, samt å innta et "nybegynners-sinn" med mål om å oppnå større bevissthet og innsikt i eget arbeid.

Mindful Practice®-programmet tilbyr verktøy til å:

Forbedre egen selvbevissthet, velvære og motstandskraft.
Forbedre eget forhold til pasienter og kolleger.
Forbedre kvaliteten på den medisinske behandlingen som tilbys.

bottom of page