Slagord på en surfeplakat fra 1970-tallet. Sitert av Jon Kabat-Zinn i boken Full Catastrophe Living

  • w-tbird
  • w-facebook