top of page

Hva er Selvmedfølelse?

".... for someone to develop genuine compassion towards others, first he og she must have a basis wich to cultivate compassion, and that basis is the ability to connect to one's own feelings and to care for one's own welfare. If one is not capable of doing that, how can one reach out to others and feel concern for them? Caring for others requires caring for oneself."  The 14. Dalai Lama.

Selvmedfølelse å behandle seg selv med samme vennlighet, omsorg og støtte som man viser en god venn. Når man møter livets vanskeligheter eller blir konfrontert med personlige feil og mangler, svarer selvmedfølelsen med vennlighet heller enn hard selvdømming og erkjennelsen av at feil er en del av den fellesmenneskelige erfaringen. For å kunne gi seg selv medfølelse, må man være i stand til å møte, erkjenne og akseptere at man lider, noe som tilsier at mindfulness er en sentral komponent.

Kristin Neff (2003) sin definisjon av selvmedfølelse innebærer tre overlappende komponenter som har gjensidig påvirkning på hverandre for å skape en selvmedfølende sinntilstand. Sinntilstanden karakteriseres av selvvennlighet, fellesmenneskelighet og mindfulness.

Forskning viser at selvmedfølende mennesker har mindre sannsynlighet for å være deprimerte, engstelige og stressede og har generelt bedre mental helse enn de som i mindre grad er selvmedfølende.

vatsdropahjarta.jpg
bottom of page