top of page

Hva er Mindfulness?

Mindfulness er en gammel meditasjonstradisjon med røtter i buddhistisk tenkning og praksis. Med røtter i østens filosofi handler mindfulness om hvordan vi møter og lever med lidelse. Lidelse i form av menneskets grunnvilkår, dvs vår dødlighet, feilbarhet, sårbarhet og hvordan vi er avhengig av andre mennesker gjennom våre relasjoner.

Mindfulness omtales ofte på norsk som oppmerksomt nærvær eller våken tilstedeværelse. Mindfulness handler om menneskets evne til å være fult og helt til stede i det som skjer, i det indre som det ytre miljø, akkurat når det skjer. Oppmerksomhet, ikke-dømming, aksept og vennlig kjærlighet er alt sentrale begreper i Mindfulness. 

Mindfulness handler ikke om avspenning, slutte å tenke eller rømme fra virkeligheten. Mindfulness er heller ikke noe "quick-fix" eller en mirakelkur. Mindfulness er antatt å være evnen til å være tilstede her og nå, med alt det måtte innebære uten å klamre oss til eller overidentifisere oss med det som skjer i øyeblikket. Noe så enkelt men allikevel så vanskelig.

Hva er mindfulnessmeditasjon?
Zen Stones

Mindfulnessmeditasjon eller oppmerksomhetsmeditasjon handler om å øve opp vår naturlige evne til å være til stede her og nå. Vi øver vår oppmerksomhetsmuskel, eller evnen til å komme tilbake til nuet når oppmerksomheten har vandret vekk fra det som er, her og nå.

Enkleste måten å øver opp denne evnene er å bruke pusten som forankring i øyeblikket. Du kan ikke puste forrige pust om igjen eller neste pust før det er på tide. Man kan også bruke selve kroppen som anker, for eksempel kontaktflaten mellom føttene og underlaget. 

bottom of page